Yme Joustra
19 maart 1937 – 19 mei 2020

21 laatste groeten aan “Yme Joustra
19 maart 1937 – 19 mei 2020”

 1. Leave femylje,
  Omke Yme: troch myn Bûtendykster neven ek my in omke.
  Tante Jel en alle oaren: mei ynmoed sis ik jimme myn roubeklach út.
  Yn tinzen en yn bea binne wy by jim, de kommende dagen en tiisdeitemiddei yn ’t bysûnder.
  Yn dizze dagen tinke wy oan de gong rjochting himel fan ús Hear. Hy wie earsteling; wy wurde noege ta neifolging. Hjir op ierde en yn ús lêste reis: himelske frede, ek foar omke. Dêr leit de grutte treast.
  In hertlike groet, jim allegear en Yme en Jel yn ’t bysûnder.
  Herke en Marry

 2. Lieve tante en neven en nichten
  Wij wensen jullie heel veel sterkte ta deze komende tijd en denken heelveel aan jullie.

 3. Beste Jeltje,
  De neef waar ik zo veel op leek is heen gegaan. Wij wensen jou en de kinderen, kleinkinderen en allen die je dierbaar zijn veel sterkte en Gods nabijheid toe. Lieve groet van IJme en Jannie uit Heemskerk

 4. Beste Jellie, kinderen en kleinkinderen,
  Wij willen jullie van harte condoleren met het overlijden van Yme je man en jullie vader én wensen jullie deze tijd (en natuurlijk ook later) heel veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe.
  Alie en Chiel. Yerseke

 5. Beste Familie,

  We wensen jullie alle goeds toe in deze bijzondere tijd, nu jullie je man en vader moeten missen. Gecondoleerd met het versterven van hem. Hij is nu veilig in Jezus zijn armen, daar kunnen we op vertrouwen.
  Hartelijke groet uit Schraard, fam. Frans en Ria de Haan

 6. Beste famielje,
  Gecondoleard mei it ferlies fan jimme heit en pake.
  We winskje jim in protte sterkte en kreft foar de kommende tied.

 7. Beste famielje,
  Fan herte gecondoleard mei it ferlîes fan jimme man, heit en pake…. Hoe âld as se ek wurde…misse kin je se noait. In protte sterkte en krêft tawinske foar de kommende tied.

 8. Beste famylje,
  Gecondoleard mei it ferstjerren jo man en fan jimme heit en pake. Een soart sterkte en krêft tawinske yn e kommende tiid.
  Tryntsje en Piet Bouma

 9. Beste mevrouw Joustra, kinderen en kleinkinderen.
  van harte gecondoleerd met het verlies van uw geliefde man, jullie vader en opa. we wensen u Gods kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.
  Marc en Laura Overbeeke

 10. Lieve Jeltje en kinderen,
  Een mooie dienst. Wat fijn dat we zo met jullie mee kunnen leven.
  Lieve groet Rommie

 11. Lieve Jelly, ik heb samen met Jenny naar de mooie kerkdienst gekeken via livestream. Veel sterkte de komende tijd. Ik bel je binnenkort. Veel groetjes van je vriendin (al 70 jaar!), Gre

 12. Beste mevrouw Joustra en verdere familie,
  langs deze weg breng ik mijn condoleances over, bij het overlijden van uw man, vader en groot
  vader. Ik wens u allen veel sterkte de komende tijd.

 13. Lieve mevrouw Joustra,
  Bij deze willen wij onze condoleance overbrengen met het verlies van uw man.
  Psalm 121 zegt;
  Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  Van waar mijn komt mijn hulp?
  Mijn hulp komt van de Heer
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  Wij wensen u en uw gezin alle kracht en sterkte toe met dit verlies.
  Shalom
  Wiebe & Ymkje

 14. Beste Mevr.Joustra- Leijendekker even gecondoleerd met het het overlijden van uw man heit en Pake en Oerpake. Ik heb altijd nog goeie herinnering aan uw man als Melkrijder ( Melkweg) de melk haalde. S’morgens als tweede boer in de rit. Reden toen voor Nestlé, altijd even praatje in tanklokaal. Wij u en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd. Willem en Boukje Louwsma Bolsward.

 15. Lieve Jeltje.
  De afscheidsdienst van Yme mee gekeken op livestream. Wat een mooie en bemoedigende dienst. Wat fijn dat wij er op deze manier bij konden zijn. Wij wensen jou, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel kracht en Gods nabijheid toe om dit verdriet te dragen.
  Lieve groet Joop en Gerry van Doeselaar – Joustra, uit Apeldoorn

 16. Familie Joustra,
  gecondoleerd met het verlies van uw man en jullie ( schoon) vader.
  We hebben net de rouwdienst bekeken via de livestream , wat was het een troostvolle dienst met prachtige liederen en gesproken woorden. Heel veel sterkte en Gods troost toegewenst de komende tijd.
  Hartelijke groeten uit Zeeland, Rene en Cobi , Mariska de Dreu

 17. Lieve familie.
  Gecondoleerd met het verlies van Yme; echtgenoot, vader, pake, oerpake, en mijn neef.
  Groet,
  Yme en Astrid Joustra
  (Renswoude)

 18. Beste mw Youstra en familie,
  Gecondoleerd met het overlijden van uw man en jullie vader en opa.
  Veel sterkte voor de komende periode om dit verlies en deze lege plek in jullie familie te dragen.
  We wensen jullie Gods troost en nabijbeid toe, zoals zo mooi verwoord in de afscheidsdienst. Wat mooi dat deze zo te volgen was via de live-stream.

  Rene en Jolande van de Kieft-Overbeeke

 19. Lieve Tante Jelsje, Neven & Nichten and Joustra Family, Wij zijn sad to hear the loss of Omke onze favorite Omke and brother in-law. Wij had mooie
  herringen In 1967-1968 town Wij Er was te logeren. Wij wensen jullie heel veel sterke en mag mooie memories van Omke ease your sorrow en grief. With deepest Sympathy and may God give you comfort and peace. Love Helen Boschma
  Leyendekker Sunnyside, Washington USA
  Gerben, Jenny,Ina Wilma, Charles, Sidney, Helen,
  Richard, Frank, Andrew and families.

 20. Famylje Joustra,
  Juster wie de begraffenis. Ik ha de auto sjoen dat jo man, jimme heit en pake foar de lêste kear de rit nei tsjerke makke. Dêr wie mar in lytse stoet, troch de corona maatregels.
  In protte sterkte tawinske foar frou Joustra, de bern en pake- en beppesizzers foar no en de kommende tiid.
  In groet fan,
  Johannes en Joukje
  van Abbema-Boschma
  út Skettens

 21. Tante Jel, neven en nichten
  Gecondoleerd met het overlijden van Omke Yme
  Veel sterkte toegewenst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *