Jacob Reitsma
14 july 1930 – 12 jannewaris 2024

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Afscheidsdienst:

De afscheidsdienst vindt plaats op . Ongeveer 5 minuten voor aanvang start de livestream. Klik op onderstaande knop om de plechtigheid te volgen. 

De uitvaart wordt verzorgd door:  van Veen Uitvaartzorg.

Voelt u zich vrij om hieronder uw herinnering aan Jacob met ons te delen.

5 laatste groeten aan “Jacob Reitsma
14 july 1930 – 12 jannewaris 2024”

 1. Als útfanhúzer als kind een goede en mooie warme herinnering aan omke. Van koffie brengen in de stal tot zijn warme persoonlijke gebed aan tafel dat altijd begon met: “Heare wy tankje jo, wy tankje jo foar…” en dan kon je als logé zomaar genoemd worden. Ik voelde me altijd heel welkom!

 2. Och, wat een herinneringen. De mooiste is: Siz toch Jacob, ik bin dyn Omke net, maar dyn neaf”. Wij wensen de familie, en Klaaske in het bijzonder, heel veel sterkte toe. Nico, Klaske, Noa en Myrthe

 3. Tankber dat we ek fanút hûs mei jim meilústerje en meilibje kinne. Wy winskje mem Reitsma, Jelle, Esther & Elske en alle oare famylje in protte sterkte mei it ferlies fan jim leave (skoan)heit.

 4. Hessel Bouma, foarhinne boer te Skuzum, fûn it in moaie tsjinst. Hy hat dizze op de livestream te Tsjom sjoen.
  Sterkte winsken, ek fan Geartsje Bouma út Wommels

 5. Fijn dat we er op afstand toch ook een beetje bij konden zijn.
  Ik heb zulke warme herinneringen aan jullie gezin.
  Heel veel sterkte de komende tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *