IJtje Reitsema – Veninga
16 july 1937 – 7 jannewaris 2021

Afscheidsdienst:

Op woensdag 13 januari volgt u de plechtigheid vanaf 10.30 uur. Klik op onderstaande knop om de plechtigheid te volgen.

 

28 laatste groeten aan “IJtje Reitsema – Veninga
16 july 1937 – 7 jannewaris 2021”

 1. Veel moed en sterkte gewenst bij het afscheid nemen van jullie lieve mem en beppe. Ook voor de komende tijd natuurlijk!
  Namens Nieske Zeldenrust-de Boer en familie.

 2. Koos en Pia Huizinga
  We wensen jullie veel sterkte moed en vertrouwen toe bij het overlijden van jullie moeder en oma. Tevens voor a.s woensdag wanneer de begrafenis plaats zal vinden.
  We hebben haar geregeld bezocht in Leeuwarden en later in Meckema. Een lieve zorgzame moeder en oma die er was voor jullie als kinderen en kleinkinderen.
  Hebben haar

 3. De mem van de vriend van ons allemaal, Jouke, is overleden. Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe bij dit verlies.
  Liefs Bertus en Froukje Walda

 4. Tjeert ,Jouke ,Willem en Alice en kinderen ,
  Mijn hartelijke deelneming met het overlijden van jullie lieve Mem en Beppe.
  Heel veel sterkte in deze zo verdrietige dagen !

 5. Tjeert, Jouke, Willem, Alice, Marije en Jildou,
  Wij wensen jullie heel veel sterkte de komende tijd met dit grote verlies.
  Liefs van Louis, Jeanet, Sander, Niek en Noa.

 6. Tjeert, Jouke, Willem, Alice, Marije en Jildou, Wij wensen jullie heel veel sterkte met dit grote verlies. in het bijzonder Jouke als deelnemer van Aktivo. Liefs Eelke en Doetie, oom en tantezegger van wijlen ome Cathrinus en tante Siets.

 7. Mijn oude buurvrouw uit Twijzel.
  Graag kwam ik bij haar op bezoek in Meckama, waar we herinneringen met elkaar konden delen.
  Wens jullie als nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid toe.

 8. Lieve Tjeert, Jouke, Willem en Alice, Marije en Jildou
  We willen jullie vanuit Ponoka, Alberta in Canada condoleren met het overlijden van jullie lieve mem en beppe.
  May the Lord be near to you all and be comforted that she is now resting in the arms of her loving Lord and Saviour.
  With love from us all, Siebe and Froukje Brouwer, JP, Catrinus and Gloria, Martin and Jacintha, Tobias, Eli , Edwin and Shelby.

 9. Beste Tjeert en familie,

  Veel sterkte met het verlies van jullie mem en beppe.
  We denken aan jullie.

  Sieb en Wennie.

 10. Heel veel sterkte gewenst,we leven met jullie mee! De familie wordt steeds kleiner! Ik herinner mij de bezoeken aan de boerderij In Twijzel nog goed! Hartelijke groeten ook van Geert , je nicht Jetty Meijering- Zijlstra

 11. Heel veel sterkte gewenst met het verlies van jullie mem en beppe.
  Groeten van Margreet Veninga, Maite en Benjamin

 12. Beste Tjeert, Jouke, Willem, Alice, Marije en Jildou,
  Fan herte gekondoleard mei it ferlies fan jim mem en beppe.
  Sterkte tawinske, moarn by de ôfskiedstsjinst en yn de kommende tiid.
  Groetnis fan Piet Bandstra en Ria de Jong

 13. Beste Tseard, Jouke, Willem en Alice, Marije en Jildou,
  van harte gecondoleerd met het verlies van jim mem en Beppe. Ik wens jim morgen heel veel sterkte en ook voor de komende tijd heel veel sterkte. Na iets meer dan 20 jaar is mijn buurvrouw er niet meer. Een groet van Anke Smids-van der Steeg

 14. Hoevaak zal je herinnerd worden als je verwarmd en verlicht wordt door een zonnestraal.
  Het is zo definitief, maar bijna dagelijks zal ze er symbolisch zijn.
  Veel steun aan en warmte voor elkaar

 15. Lieve familie,
  We leven met jullie mee. Veel sterkte en Gods liefdevolle kracht gewenst om dit verlies en gemis te dragen.
  Groet van Jouke, Annemarie en kinderen

 16. Beste Tjeert, Jouke, Willem, Alice, Marije en Jildou,
  Van harte gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder (mem) en oma (beppe). Het verdriet zal groot zijn nu ze er niet meer is. Wij hebben dierbare herinneringen aan haar tijdens familiebezoeken.
  Wij wensen jullie sterkte en de kracht van God toe voor de komende tijd om dit verlies te kunnen dragen.
  Met een hartelijke groet uit Tiel van Jan en kinderen

 17. Lieve familie, van harte gecondoleerd met het verlies van Mem en Beppe.
  En bedankt voor de vriendelijke uitnodiging om de uitvaartdienst op afstand te kunnen bijwonen. Het was een hele mooie dienst . Hartelijke groet ,en veel sterkte . Jaap Reitsema .

 18. Lieve familie, gecondoleerd met het verlies van jimme mem en beppe. Wij tinke oan jimme. Sterkte . Klaas en Ellen .

 19. Dag neven/achternicht en achterneven, van harte gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder en oma.
  Gelukkig is ze gestorven in het geloof in haar Schepper en Heiland, hoop dat die wetenschap jullie mag troosten in dit aardse verlies. Sterkte samen. Willem Reitsema

 20. Beste Tjeert, Jouke, Willem en Alice, Marije en Jildoe, van harte gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder en beppe. Het was een hele mooie uitvaart vandaag met een fijn gevoel aan herinneringen. De leegte na vandaag zal niet meevallen, maar de mooie herinneringen aan haar zullen je altijd bij blijven en het leven bij jullie weer een positieve wending geven.
  Groetjes van Petra en Jouke.

 21. Bêste Tjeert, Jouke, Willem, Alice, Marije en Jildou.
  Ús Ytsje wie yn’e hûs ien en al fleur.Ik wit dêr net it measte fan. Ik wie noch mar 13 doe’t se troude.
  Hja wie in famylje -minsk. Se soe gjin jierdei oerslaan. Ek net yn Havelte. Ek net as wie se siik. Ek net as wiene de diken min yn it lêst fan desimber. Se gie ek nei de neven en nichten en as wy wat witte moasten dan wist Ytsje hoe’t it siet.
  Meastentiids kamen wy allinne by mekoar op ‘e jierdei en fierders net sa faak. Sa gie dat yn boerefamyljes. Benammen as je wat útinoar wennen. Ytsje moast der grif noch ien of twa kear tusken troch op besite. Wie it Ytsje net dan wie it Jouke wol. Efkes mei syn grutte kameraad om’e doar en de skiep besjen. Dêr moast wol tiid foar wêze en romte foar oar folk wie der leaver net.
  Dan moast der ek altyd wat mei út’e grientetún. Tophits wienen : Rabarber , moes,sneibeannen.
  De lêste jierren wie it hast mear siken-hus-besyk. It MCL, de Waedwente, Bornia Herne en de lêste tiid Meckema . Troch de Korona waerd it der net better op. Mar tot en mei de lêste kear yn desimber hie se noch moed. Wol like it dat se har wat mear deljoech. Tjeerd hie it nei’t sin oan’e Halbertsma strjitte, Willem en Alice wiene te plak mei de bern yn Bûtenpost en Jouke hie in moaie wenromte by Talant yn it Hart fan Kollum. It wie krekt as hie se der ek wat mear frede mei en koe se de dingen wat mear loslitte op wei nei har Ivich Thús .
  Havelte. F&L

 22. Lieve Familie,
  Gecondoleerd met het verlies van jullie lieve mem en beppe.
  Wij hebben mooie herinneringen aan haar vrolijke aanwezigheid op onze verjaardagen en familiebijeenkomsten. Wij wensen jullie veel sterkte!
  Liefs uit Rotterdam,
  Jouke, Annemieke, Sarah, Noor en Sophie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *