Harm Koops
3 oktober 1944 – 28 augustus 2020

38 laatste groeten aan “Harm Koops
3 oktober 1944 – 28 augustus 2020”

 1. Dag Hennie-Ge ,
  Gecondoleerd met het verlies van je man . Zie ook ALS zal zware periode voor jullie allen zijn geweest .
  Het is wat een rare manier . Maar ik zag de overlijdensadvertentie . En met jouw naam schoot een oude foto door me heen . Een jonge mevr met zwart haar . Bij de geboorte periode van mijn jongste broertje Willem in het gezin van het hoofd van de school in Rottum fam de Vries . Jij was in die periode volgens mij een poosje in ons jonge gezin . Nou ja dat schoot door me heen .
  Ik wens je veel sterkte voor nu en straks .
  Lieve groet Susan de Vries

 2. Gecondoleerd met het verlies van je man en voor de kinderen hun vader. Ik wens je heel veel sterkte de komende tijd.
  Rennie Niezink

 3. Beste Hennie -Ge en kinderen .
  Gecondoleerd met het overlijden van Harm en jullie vader .
  Wij wensen jullie veel sterkte voor de komende tijd .

 4. Beste Hennie-Gé en kinderen,
  Gecondoleerd met het verlies van Harm en jullie vader.
  Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd.

 5. Hennie-Ge,
  Gecondoleerd met het overlijden van je man, en de kinderen en kleinkinderen met hun vader en opa. Heel veel sterkte voor de komende tijd. Een lieve groet.
  Clasien Weemhoff-van Eijk

 6. Beste Mvr. Koops.
  Gecondoleerd met het overlijden van Uw man,en de kinderen hun vader.
  Wij hopen dat U de kracht en moed van onze Hemelse Vader mag ontvangen om dit verlies te dragen, en wensen U en de kinderen veel sterkte voor de komende tijd.
  Fam . Jan Adema en de ,,Sankop commissie.”

 7. Efter elke trien fan fertriet, skûlet in glimke fan oantinken.

  In protte sterkte tawinske mei it ferlies fan jo man en jimme heit en pake.

  Tjalle & Akke, Marianne en Nynke

 8. Fam koops ik wens jullie heel veel sterkte toe in deze droeve dagen
  en voor de toekomst ik tink oan Jim hgr. Jetske dijkstra – Reitsma Sneek

 9. Henny Ge,
  gecondoleerd met het overlijden van Harm.
  Veel kracht en sterkte.
  Groetjes,
  Paul & Coby Stam
  IJlst

 10. Best mevr.Koops en kinderen,
  Gecondoleerd met het verlies van uw man en jullie vader en pake. Heel veel sterkte voor nu en de komende tijd.
  groeten van Ate en Anneke Leijendekker Marnedyk 7 Witmarsum

 11. Beste familie Koops,

  Gecondoleerd met het verlies van jullie liefhebbende man, heit, pake.
  Ik heb Harm gekend als een betrokken en zorgzame man. Wat ik altijd zo leuk vond was het voetbalpraatje met hem over SC Heerenveen. Die club volgden we destijds beiden (periode 2002-2004). Ook vroeg hij met regelmaat hoe het met mijn hardlopen ging. Ik heb dus goede aandenkens aan hem.

  René Meekma
  De Boppe 13
  Witmarsum

 12. Gecondoleerd met het verlies van je man en jullie vader.
  Ik heb Harm leren kennen als iemand die altijd voor een
  anders klaarstond en bereid was de helpende hand te bieden.
  Een goed mens is van ons heengegaan.
  Heel veel sterkte de komende tijd.

 13. Dach Henny en femylje,
  Myn dielnimming by it fersterren fan dyn mân, jimme heit en pake.
  Winske ik jimme folle leafde en stekte ta fan God en minsken.
  As ik dy yn dizze dagen earne ferfange moat op de sneintemoarn dan list it mei mar witte.
  Mei in goede groet.

 14. Beste Henny-Ge,
  Ook bij mij vult verdriet mijn gedachten. Ook deze ziekte is niet te overwinnen.
  Mijn oprechte deelneming en ik wens jou en de kinderen veel sterkte de komende tijd.

  Rob Abels.

 15. Fam. Koops
  Gecondoleerd met het overlijden van Harm
  Verdriet vervaagt, herinneringen blijven. Op een dag zit er weer een zilveren randje om die donkergrijze wolk.
  Veel sterkte gewenst.
  Fam Alberda

 16. Gecondoleerd met het overlijden van Dhr. Koops.
  Twee jaar terug stond hij nog het verkeer te regelen bij de begrafenis van onze vader.
  Ongelofelijk dat we nu afscheid van hem moeten nemen.
  Heel veel sterkte.

 17. Famylje Koops,
  Tige kondolearre mei it ferstjerren fan Harm. We tinke oan him as in warber en soarchsum man dy’t him tige ynsetten hat foar de mienskip en de tsjerke. Mei it treast jaan te witten dat yn it hûs fan de himelske Heit in protte wenningen binne.

 18. Beste Hennie-Gé,

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van je man Harm. Ik wens je heel veel sterkte de komende tijd.

  Met vriendelijke groet,
  Miny Dunnik (NVVH, Maandbericht)

 19. Beste Hennie-Ge,
  Gecondoleerd met dit enorme verlies.
  Een mooi mens is van ons heengegaan

 20. Dat de herinnering aan Harm Koops een glimlach zijn op jullie gezichten. Veel sterkte met dit grote verlies,
  Knuffel Wytze, Silvia en Jari Veenstra.

 21. Gecondoleerd met het verlies van jullie man ,vader en pake.
  Heel veel sterkte met het moeten missen van deze lieve en bijzondere man.
  Klaas en Tetsie de Boer

 22. Gecondoleerd met het verlies van uw man heit en pake.
  Veel sterkte toegewenst.
  Fam Breeuwsma Marnedijk

 23. Kondolearre mei it ferstjerren fan jo man, jimme heit en pake.
  In soad sterkte en krêft tawinske.

  Hein, Hillegonda, Froukje, Wybren en Martine Mensonides

 24. Van harte gecondoleerd met het moeten missen van uw man en jullie (skoan)heit en pake. Wat een groot gemis zal dit voor jullie zijn. Sterkte.

 25. Mevr. Koops
  Gecondoleerd met het verlies van u man.
  Ik wens u heel veel sterkte toe.
  Griet Venema (NVVH lid)

 26. Henny ge wat een waarde volle dienst en wat prachtige foto s
  sterkte voor de komende tijd gr. Jetske

 27. Beste Hennie-Ge en kinderen,
  Ik wens jullie heel veel sterkte nu jullie zonder jullie man, vader en opa verder moeten. Ik herinner me Harm vooral van de quizzen voor de catechisanten. Hij maakte er wat moois van. Hij was altijd bereid een helpende hand te bieden.
  Zijn overlijden is een groot gemis.

 28. Beste familie Koops,
  Wij willen jullie graag condoleren met het overlijden van Uw man,jullie vader en pake.
  Hoewel wij op de hoogte waren van de ziekte van Harm,kwam dit afscheid toch wel erg vlug!
  Wij denken aan Harm als een harde werker,maar bovenal als een vrolijk , sociaal iemand waar je van op aan kon ,!
  Velen zullen hem missen!
  Wij wensen jullie veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
  Gerrit Meester en Douwina Meester-de Vries.

 29. Beste familie Koops,
  Tige kondolearre mei it ferstjerren fan jo man, jimme heit en pake.
  Wij winskje jimme in soad sterkte ta de kommende tiid.
  Otte en Joukje Leijendekker-Mensonides

 30. Beste familie Koops,

  Gecondoleerd met het overlijden van uw lieve man, heit en pake.
  Sterkte gewenst de komende tijd.

  Mw. D. Reinsma- Okkema
  Imma Elgersma-Reinsma

 31. Beste Hennie Koops en familie,

  Gekondoleerd mei it ferlies fan Harm.
  Wij tinke oan him werom as in tige aktieve, soarchsome en meilibjende man.

  Folle sterkte winske foar no en foar de takomst.

  In hertlike groet fan Arjen en Aleida.

 32. Bêste famylje Koops,
  Wy libje mei jim mei. Krêft en treast is oerfloedich by ús Hear Jezus.
  Wy winskje jim dizze krêft en dy treast.
  Wat de takomst ek bringt
  as wy Gods hân beet hâlde
  dan bringt Hy ús wêr’t wy heare, thús by God, de Almachtige!

  Groetnis,
  Harry Pieter de Graaf
  Karin de Graaf-Gooijert

 33. Bonjour a toute la famille Koops,

  Marie – Josephe et toute la famille vous presentent leurs sinceres condoleances a Hennie, ses enfants et ses petits enfants pour le deces de Harm. Nous partagons leur grande peine.

  Marie Joseph Janin et toute sa famille.

 34. Lieve Susan de Vries
  Inderdaad, ik ben die jonge vrouw met zwart haar. In jullie gezin hielp ik als kraamverzorgster bij de geboorte van Willem op 23 oktober 1966.
  Later kwam ik vaak even op bezoek bij je ouders. Ik heb nog een paar fotos en een tekening van jullie. Heb je interesse? Neem dan contact op. Het adres staat op de rouwkaart.
  Fijn dat je reageerde via deze site. Het is toch bijzonder dat jij en ik beide nog goede herinneringen hebben aan de geboorte van Willem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *