Greet Euwema
12 augustus 1938 – 15 juni 2020

17 laatste groeten aan “Greet Euwema
12 augustus 1938 – 15 juni 2020”

 1. We wensen jullie Gods nabijheid toe ook voor de komende tijd
  Hartelijke groet Remmie en Betty

 2. Wij hebben Greet niet zo goed gekend, omdat wij latere uitgezondenen waren naar Papua. Zo maakten wij haar alleen mee tijdens reünies e.d. Haar bescheidenheid die de oudere ZGK-generatie noemde in hun advertentie in het ND herkennen wij. Wij wensen jullie de troost van de Heer toe en zijn nabijheid morgen tijdens de begrafenis en daarna.

 3. Met dank en waardering denk ik terug aan de jaren dat we als deputaten Buitenlandse Kerken van de GKv samen mochten werken.
  Gecondoleerd en sterkte morgen en voor de toekomst troost bij de ervaring van een lege plaats.

 4. Wens de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe voor nu en de toekomst.Heb goede herinneringen aan haar.Hartelijk groet Hieke de Haan-van Schepen.

 5. Mijn beste vriendin ooit uit de tijd dat wij collega’s waren in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle, begin jaren zestig van de vorige eeuw. We hebben daarna altijd nog contact gehouden.

 6. Geschrokken zijn we van het overlijden van onze buurvrouw, buurvrouw Eeuwema.
  Ik wens u veel sterkte met dit grote verlies. Woorden schieten tekort om jullie te troosten in dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

 7. Jullie vader was in de kerkstrijd van Groningen-zuid een groot tegenstrijder van mijn vader, ds. Stam. Op hoge leeftijd werd de strijdbijl begraven en troffen ze elkaar in Zuidhorn. Greet was een bekende van mijn tweede moeder, Gé Draaijer. Ze waren samen namens de zending in Nieuw-Guinee. Zij als verpleegster, Gé als juf. in Buitenpost tref ik haar op het consultatiebureau. Wonderlijk hoe wegen kruisen! Greet was een bijzondere vrouw: altijd bescheiden gebleven, terwijl ze heel veel voor anderen deed. Een echt verlies.
  Hartelijke groet, Nelleke Kemps – Stam

 8. Beste familie, zendingsfamilie, vrienden van tante Greet. Gecondoleerd met het overlijden van tante Greet. Heel veel sterkte toegewenst, moge de Here jullie troosten en bemoedigen. Wat is het is snel gegaan, veel pijn en moeiten zijn haar gespaard gebleven. Wij zijn de Here hier voor dankbaar. Voor jullie maar ook voor ons is er een lege plaats, maar vele goede herinneringen. Ze was onze tante op het zendingsveld in Papua. Zij was een vrolijke bescheiden vrouw die ook wel in was voor een grapje. Ook in Nederland zijn deze goede contacten gebleven.

 9. Greet stond klaar om anderen te helpen. Bij de ernstige ziekte van onze dochter bood zij direct aan de organisatie van de collecte voor gehandicapten over te nemen. Later deden we dit met z’n 2-en. Bij de opvang van vluchtelingen was Greet erg actief en zorgzaam. We hebben daarin veel samengewerkt. Dat was een leuke tijd. We wensen ieder die haar gekend heeft Gods nabijheid toe.

 10. Mijn hartelijke deelneming met het overlijden van tante Greet, onze tante uit Irian.
  Zij hoort voor mij bij mijn tijd uit Irian.
  Haar hartelijke lach herinner ik mij nog goed.
  Gods kracht en nabijheid gewenst om dit verlies een plek te geven.
  Hartelijke groet, Alies Veldsema- Kruidhof

 11. Ik heb veel herinneringen aan Greet, we hebben samen op Papoea gewoond. Ik wil de familie van harte condoleren, en morgen sterkte toewensen bij de begrafenis. Mooi dat ze haar vertrouwen op haar Heer gevestigd had.

 12. Sterkte voor vandaag bij de begrafenis en voor de komende tijd nu jullie Greet moeten missen.
  Ik herinner me Greet als een vriendelijke vrouw met even vriendelijke ogen. Ik vond het altijd gezellig als ze vroeger bij ons over de vloer kwam.
  Wat een troost om te weten dat zij nu bij haar Here Here mag zijn.

 13. Gecondoleerd met het overlijden van Greet. Wat een troost om te weten dat zij verder leeft in alle heerlijkheid!
  Greet kwam vroeger met regelmaat bij ons langs, wat ik altijd gezellig vond.

 14. Beste familie, was wel schrikken toen ik hoorde dat buurvrouw Euwema na een kort ziekbed is overleden. Gecondoleerd met dit grote verlies. Heel veel sterkte gewenst voor nu en de komende tijd. Vooral ook voor vanmiddag bij de begrafenis. Ik bid jullie Gods nabijheid toe. Ook namens mijn zus Corrie veel sterkte gewenst. Zij heeft buurvrouw Euwema ook gekend. Hartelijke groet van Wietse Kootstra, de Wiek 1.

 15. Gecondoleerd met het verlies van Greet. Ik heb Greet altijd meegemaakt als fijne vriendin van mijn moeder Els en mijn vader Sjoerd.
  Mijn moeder en Greet: de laatste tijd nog fietstochtjes maken en koffie drinken samen. Heerlijk om die verhalen te horen. Ik denk met plezier terug aan de laatste keer dat ik haar zag via FaceTime toen ze bij mijn moeder op bezoek was. Greet was voor mij een krachtige persoonlijkheid met pretlichtjes in haar ogen.
  Er zijn zoveel mooie herinneringen. Als ik aan Greet denk, is dat altijd met een glimlach.
  Lieve groet voor jullie allemaal.

 16. Met het sterven van Greet verliezen we een warm actief en bescheiden kind van God. Juist door haar eenvoudig leven als gelovige is ze een grote in Gods koninkrijk. Voor eeuwig!

 17. Beste familie Euwema, in de beginjaren van mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik met Greet samengewerkt in Achtkarspelen. we hadden toen veel contact. Ik heb haar toen ervaren als een fijne collega waar je in het werk op kon vertrouwen. Later zijn onze wegen in het werk uiteen gegaan en hadden we in het dorp Buitenpost wat minder contact. Ik wens U Gods zegen toe om het verlies van Greet te kunnen dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *